Ännu ett lovande initiativ av Nyamko Sabuni:

Åtgärder för att bemöta extremism

Idag medverkar jag på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen. I mitt anförande pratade jag om utanförskap och social oro. Det råder ingen tvekan om att en av de främsta utmaningarna som vårt samhälle står inför är att bryta det sociala och ekonomiska utanförskap i vilket många av de boende i dessa förortsmiljöer fastnat i.

Men i utanförskapets kölvatten ser vi också att radikalisering och extremistiska grupper bryter ny mark. Extremistiska rörelser tenderar dessutom att generera  polarisering och rädsla. I ett samhälle präglat av rädsla får sådana krafter som strävar efter att begränsa individens rättigheter och friheter ofta ett ökat spelrum.

För att begränsa detta har  regeringen nyligen fattat två beslut för att bekämpa dessa former av hot mot demokratin.

SKL har fått i uppdrag att åskådliggöra exempel på hur extremism på lokal nivå kan bemötas och motverkas.
Sammanställningen ska beskriva åtgärder som använts i kommuner, landsting och på regional nivå för att förebygga extremism. Den ska även belysa lokala exempel från bland annat Norge och Danmark.

Vi måste också bli bättre på att stödja de som vill lämna organisationer som använder våld och hot för att nå politiska mål. Tidigare har det varit riktat mot nynazistiska organisationer. Regeringen har beslutat undersöka behovet av att bredda avhopparverksamheten. Även våldsbejakande islamism och autonoma miljöer ska inkluderas. Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att  kartlägga verksamheter som hjälper unga att lämna våldsamma extremistiska grupper och ska lämna förslag på hur de kan stödjas i framtiden.

Definitivt ett led i strävan mot ökad ömsesidig respekt och ödmjukhet, och inte den där ensidiga som extremisterna eftersträvar, religösa, nynazister så väl som kommunister.

Nej fram för möjligheten att kunna få lämna en grupp när man vill, samt att slippa hjärntvätt.

Annonser