SvD/Sifos undersökningvisar att oppositionenn är i ledning, men som Dan Nilsson påpekar så är chansen stor att oppositionens ledning kommer att minska desto mer de kommer att behöva precisera sig under valkampanjen.  (SvD)Det hoppas jag kommer att gälla när SD presenterar sin politik i sin helhet (förutsatt att alliansen visar att de tar integrationfrågan på allvar istället för att lämna den till SD).

Jag är väl medveten om att det är media som styr vad som står på dagordningen och att de även styr hur frågor framställs, men nu har vi även Internet som jag hoppas att mina alliansvänner och alla röstberättigade ska utnyttja i en allt större utsträckning.

Två tunga frågor för valet är arbete och integration, vilka även är de rödgrönas respektive SDs hjärtefrågor. Varför uppmärksammas inte Nyamkos arbete mer? Jag var precis inne på hennes sida och hon har massor av bra saker som i alla fall inte når fram till mig genom vanlig media. Jag ska själv börja länka mer till henne.

Arbete: Om vi inte arbetar så har vi inte råd med den välfärd och det skydd vi önskar oss så som skola, sjukvård, äldrevård, rättssystem och försvar. Så för mig är det en gåta att vi inte har fler personer i arbete, vi borde rimligen behöva hjälpa till allihop för att uppnå detta. Varför har vi denna 1/0 taktik, dvs antingen så jobbar du heltid och är fullt produktiv, eller så får du inte bidra med något alls. (Jag vet att detta är att hårddra, men ändå.) Så vad beror arbetslösheten, och till viss del sjukskrivningarna, på? Har vi för få ideer, för lite riskkapital, fel system, fel kompetenser? Troligen en kombination av dem alla, och jag kommer at disskutera detta vidare i kommand artiklar.

Så hur kan samhället verka för att vi får fler entreprenörer som Elisabeh Hebbe (VF)?

Annonser