Vänsterpartiet rycker framåt, om än inte så mycket så skulle jag ändå så klart hellre se att de åker ut. (SvD)

Vill bara passa på att än en gång påpeka detta med ”allas lika värde”. (Läs gärna min artikel Alla människor är faktiskt inte lika mycket värda)

Vänsterpartiet verkar bygga sin politik på, enligt min, en total missuppfattning när det gäller detta om att alla är lika mycket värda.

Alla ska bedömmas efter samma kriterier, oberoende av ras, födelseort, kön och i viss mån ålder (dvs sådant du inte själv kan påverka). Men sedan måste man så klart stå för sina egna handlingar, utifrån sina egna förutsättningar. Kriterierna ska alltså vara oberoendeav ovanstående och kan vara lagar, intagningskriterier, anställningskriterier, bedömning av hur medmänsklig en annan människa är, lön osv.

(Påpekas bör kanske att man visst kan ha kriterier så som styrka för en viss utbildning/anställning om det är så att arbetet faktiskt kräver det och om det är så att faktiskt kvinnor som kan uppfylla kriteriet faktiskt antas.)

Så: Alla bör bedömmas efter samma kriterier, men utfallet blir naturligtvis olika.

Vänsterpartiet (kommunisterna) verkar istället ha den märkliga synen att alla är lika mycket värda oberoende av vad de gjort i livet, förrutom att de, som inte tycker som dem, är väldigt mycket mindre värda. Tänker just nu på all den förstörelse som vänsterns ungdommar ägnar sig åt mot tex affärsinnehavare.

Annonser