Jag tror att de positiva effekterna med privata arbetsförmedlingar överväger. Wanja Lundby-Wedin varnar för oseriösa aktörer. (SvD) Och det är klart att de risken finns så snart det finns möjlighet, tyvärr. Men jag tror ändå på att vi kan införa ett kontrollsystem, som inte kostar mer än det smakar. Men framförallt tror jag på att släppa fram nya initiativ.

Något som jag definitivt skulle vilja få hjälp med om jag var arbetssökande är att bli marknadsförd av någon annan än mig själv. Självklart skulle jag träffa den tilltänkte arbetsgivaren innan vi var överens, men just det där att få hjälp att bli insåld. Jag antar att det är fler med mig som skulle önska den tjänsten, speciellt de som stått utanför arbetsmarknade en längre tid och börjat få dåligt självförtroende.

Men Wanjas oro för att flera aktörer skulle göra det svårare för den arbetssökande skulle väl enkelt kunna avhjälpas med dagens teknik. En gemensam sökbank, där varje aktör äger sitt egna innehåll.

Annonser