En liten reflektion över att 90 jobb nu flyttas från Arvika till låglöneland. (VF)

Grunden i ökat välstånd bygger på att låta andra göra jobbet OM det är så att du själv kan tjäna mer på att göra något annat.

Företagsekonomiskt kan det innebära att flytta produktion till låglöneländer, men samhällsekonomiskt förtutsätter det att de friställda kan skaffa sig/ges annat arbete där de kan vara minst lika produktiva. Annars går inte ekvationen ihop.

För att ökad produktivitet ska vara möjligt så krävs både kompetenta och initiativrika personer, med tillgång till riskkapital och utan ett allt för krångligt regel- och skattesystem.

Speciellt vill jag passa på att lyfta fram vikten av att Jan Björklund får fortsätta på den inslagna vägen gällande skolpolitiken. Jag skulle bara önska att han hade ett än större mandat.

Jan Björklunds skolpolitik är enligt mig en förutsättning för att vi ska kunna möta den ökade konkurrens som väntar.

Annonser