Bengt Stenström, verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i länet kan glädjande berätta att köerna nu är borta. (VF) Samtidigt påpekar han något som borde vara självklart:

Dagis, förskola och skola har också ett ansvar.
– Välutbildad personal är viktigt. Många av de här barnen behöver ordning och reda, tydlighet och struktur i tillvaron. Får de det, så kan de fungera riktigt bra och slipper känna sig konsti­ga eller utanför.

Och det underbara med detta är att det bara finns vinnare med ordning och reda, tydlighet och struktur. Lärare som får en bra arbetsmiljö och elever som får en bra arbetsmiljö. Där eleverna ges möjlighet till lärande både socialt och kunskapsmässigt.

Jag säger det igen: Fram för Björklunds skolpolitik där detta är en möjlighet.

Annonser