Ett välfärdsland som Sverige ska inte behöva ha hemlösa. För 40 år sedan hade vi ingen hemlöshet, säger Larsson.

Jag kan inte annat än instämma, och tycker att programmet ”Bostad först” låter både realistiskt och lovande.

Och våra barn ska definitivt inte drabbas av hemlöshet! Så jag ser fram emot att alliansen vinner och att Kd hänger kvar så att de ges möjlighet att få bukt med barnvärkningarna. (SvD)

Min gissning är att knappt någon av barnvräkningarna kommer som överaskningar för socialtjänst, polis, kronofogde eller bostadsbolag. Så varför lyckas man inte lösa frågan tidigare? Kanske inte helt lätt, men det bör knappast vara någon omöjlighet.

Jag tycker att pengar är ett ganska bra sätt för att kunna jämföra olika åtgärder, men det jag saknar i dessa sammanhang är att faktiskt räkna på hela situationen. Jag misstänker att man oftast enbart ser till den kortsiktiga kostnaden, istället för att göra en långsiktig konsekvensanalys där man även ser till de positiva konsekvenserna och undvikandet av de negativa konsekvenserna.

Om man nu ska använda pengar som måttstock, så gör det rättvist.

Ref: Skamfläck att vi inte löst bostadslöshetsfrågan

Kanske något att sätta landets nationalekonomer på?