Birgitta Ohlsson har nu utsetts till EU-minister. Hon säger att hennes hjärtefrågor är jämnställdhet och demokrati, och att hon kommer att driva mänskliga rättigheter, jordbrukspolitiken samt klimtfrågor. (SvD)

När det gäller mänskliga rättigheter så hoppas jag att hon framförallt fokuserar på de som ingår i trafficing, samt på de barn som samhället borde värna om. Men att hon också arbetar mer långsiktigt för att försäkra sig om att vi även fortsättningsvis får behålla det öppna samhället som vi ändå har, jämförelsevis. Läs gärna min sida ”En bättre värld”.

Jordbrukspolitiken, ja det som fortfarande är högst upp i mitt sinne här är behandlingen av djur. Den är helt oacceptabel och vi behöver strängare regler, både på egen producerat och importerat kött. Samtidigt behöver vi säkerställa efterlevnaden.

Och så ser jag fram emot att hon ska ta ifrån Miljöpartiet monopolet på att lyftas fram som det enda tänkbara lternativet om man värnar miljön. Jag tycker definitivt inte att man värnar miljön genom att rösta på Mp, men fler behöver förstå det.

Och avslutningsvis, detta med att arbeta och vara småbarnsmor, se min artikel Grattis Birgitta”

Annonser