Att tortera ett barn som är bara några år är helt oacceptabelt. Och att även ge sig på mamman. Nu kommer han att få ringa 4,5 års fängelse, men sedan då? Tror vi att fängelse bryter ett beteende som detta? Vem blir nästa offer? (VF)

Vad kan samhället göra för att undvika att han återupprepar sin misshandel?

Även om han, så vitt jag förstått, inte är pedofil, så anser jag ändå att responemanget gällande hur vi ska hindra pedofiler, att det även går att applicera i detta fallet. Se Debattera hur vi ska hindra pedofiler att begå fler övergrepp

Det finns inget som rättfärdigar tortyr av barn som bara är några år gamla!

Annonser