Skrämmande: Lunds Universitet vill stoppa studenterna att debattera känsliga frågor på universitetets blogg. (SvD)

Visst, det är universitetets blogg så de får sätta regelverket, och det finns så klart andra bloggar och medier som studenterna ka använda.

Men: Vilka signaler skickar detta ut? Att vi bara får tänka så som universitetet anser lämpligt?

Nej, låt universiteten stå stark i den fria debatten. Värna i stället och ge förutsättningar för att de ska ligga i framkant i alla debatter. Uppmuntra alla dessa individer, som har ägnat flera år åt att fördjupa sig i olika ämnen, att också utnyttja den kunskapen och insikten i samhällsdebatten.

Universiteten ska uppmuntra den fria debatten och det kritiska tänkandet – inte signalera att det är något oänskat.

Annonser