En liten tröst i den otroligt tragiska händelse med de levande begravda 16-åriga flickan är att åtminstonde rättsväsendet ser mycket strängt på det inträffade. (SvD)

Åklagaren yrkar på livstidsdom. Jag hoppas verkligen att det går igenom. Även flickor är individer och värda respekt.

För att lägga ytterligare en tragisk aspekt på det inträffade så har det visat sig att hon knappt hade fått gå i skolan.

Den naturliga följdfrågan är: Hur hanterar Turkiet frågan där barn inte får gå i skolan? Var denna familj känd sedan tidigare av myndigheterna? Hade detta kunnat förhindras? Vad görs för att förhindra fler hedersmord?

Läs gärna vad Folkpartiet gör för att förhindra hedersrelaterat våld/mord här i Sverige i Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våldoch förtryck samt våld i samkönade relationer

Annonser