Har vi verkligen ingen bättre användning för 8 miljoner i jämnstäldhetens tjänst? Nu ska de användas föra att undersöka hur det kan bli mer jämnställt inom brandkåren. (NWT)

Det är väl bara att ta en djupt andetag och hoppas att de inte fullföljer ambitionen om att brandkåren ska avspegla samhället.

Vi ska väl ha brandmän där vi kan vara trygga i att de är de mest lämpade för att ta de tunga jobb som det stundvis krävs. Och som jag påpekat förr; dagens kvinnor är väl mer än peppade för att ta mansdominerade yrken och ska självklart få göra det om de klarar kriterierna. Men sänk inte kriterierna bara för att få in kvinnor, på bekostnad av säkerheten hos dem de ska rädda samt kollegorna.

Nej använd pengarna till de verkliga problemen, så som trafficing och hedersrelaterat våld. Att lägga jämnstäldhetspengar på brandkåren är snarast ett hån mot de som verkligen behöver hjälp.

Och till det som borde vara den egentliga frågan; Finns det någon som idag anser att brandkåren inte sköter sitt uppdrag?

PS Tilläggas bör att jag visst tycker att kvinnor som vill och är kvalificerade hör hemmai mansdominerade yrken (och vise versa). Själv var jag tex första kvinnan i Värmland som elkraftsmontör en sommar, har sålt industrielktronik, vilket även det var (är?) en mansdominerad bransch, och telekombranschen, som jag nu är i, är också mansdominerad. Men jag ser tne att några statliga pengar ska behöva avvaras för att göra någon av dessa branscher mindre mansdominerade.

Annonser