Sören Hjalmarsson vittnar om vikten av att det finns flexibla möjligheter för att komma tillbaks ill arbetslivet efter en långvarig sjukskrivning. Han vittnar också om att det faktiskt går att komma tillbaks efter en relativtlång sjukskrivning. (VF)

Naturligtvis är målet att undvika sjukskrivningar överhuvutaget, där artiklar som dessa faktiskt kan fungera som bidragande väckarklockor både hos personen själv och bland dess anhöriga, vänner och kollegor. För även om det kan vara svårt att nå fram, så kansk man ändå kan vara där och dämpa fallet. Sörens fall verkar dessutom vara av typen där han varit mycket aktiv och kompetent och verkligen brunnit för sitt uppdrag. Dessa personer är det så lätt att lägga på mer, och de har så svårt för att säga nej.

Ja faktorerna är många och det finns många som påverkar både insjuknande och tillfrisknande och återgång till arbetet. När det gäller psykisk ohälsa är det än viktigare att se till individen, än att tro att ett problem alltid löses bäst p ett och samm sätt.

Läs gärna mer i Liberal syn på psykisk ohälsa

Annonser