Regeringen vill utvärdera sitt ägade i SAS med sikte på att minska sitt ägade (SvD).

Bra! Vissa saker anser jag tt vi svenska ska äga, men flygbolag? Försöker komma på vad som skulle berättiga att svenska folket ska äga flygbolag. I vanliga tider så duger det väl bra med att låta de kommersiella krafterna styra, och som stat har man ju ändå möjlighet att gå in och styra med skatter, lagar och regleringar.

Och om det skulle bli oroligheter i världen, skulle då ett svenska-folkets-flygbolag kunna upprätthålla kommunikationerna med omvärlden på ett bättre sätt än privata bolag? Och om de skulle det; skulle det i så fall berättiga notan och risken?

Nej, min gissning är att svenska folket har bättre nytta av att investera dessa pengar på annat håll.

För suprise: Inte heller pengar växer på träd! 🙂

Annonser