Hur kan det vara möjligt att det får gå så långt som i det fallet där man nu satt in Securitas vakter för, som skola säger, en elev. (VF)

Min tanke när jag läste om detta fallet igår var att det nog hängde på att föräldrarna int var samarbetsvilliga, men idag uttalar sig pojkens mamma och ger en annan version.

Uppenbart är att det är för många kockar. Precis som det brukar vara i fall som dessa så är det knappast någon blixt från klar himmel, utan det är något som många har noterat under lång tid.

Varför ska det då vara så svårt att sätta in rejäla resurser i ett tidigt stadium? Här verkar ju dessutom de absoluta grundförutsättningarna dessutom finnas, dvs att både mamman och sonen är medvetna om problemet och vill göra något åt det. (Det framgår inte av artikeln om det även finns en pappa.) Det framgår inte heller av artiklarna om det är så att det har varit väldigt många olika synpunkter och handlingsplaner. Självklart ska alla berörda instanser enas om en gemensam handlingsplan som sedan ska hållas. Och självklart ska man både se till pojkens, lärarnas och övriga elevers bästa. Jag utesluter inte alls att det var helt riktigt att under en period ge honom enskild undervisning.

Utan att vara insatt i detta speciella fallet så vill jag ändå slå ännu ett slag för en skola med mer ordning och reda. Jag misstänker starkt att denna pojk skulle klarat sig betydligt bättre då. För att inte tala om vilken skillnad det skulle inneburit för hans skolkamrater och att vi då dessutom faktiskt skulle kunna locka helt andra lärare till skolan. Lärare som skulle kunna fungera som förebilder och en trygghet för destruktiva själar.

Tillägg 2010-02-19
Nu har det visst eskalerat ytterligare (VF), vilket i mina öron mest tyder på att eleven i fråga inte alls har förstått allvaret i situationen. Spontant anser jag att han ska bort från både ”vänner” och klass, för att ges någon som hels rimlig chans att landa innan han ens är mogen för att ta en diskussion och beslut om hur han ska gå vidare med sitt liv. För är det inte de de flesta som gett sig inpå hans bana säger:

Varför var det ingen som satte stopp i tid?

Annonser