Ja ha så vill de röd-gröna i Karlstad snedvrida konkurrensen när det gäller kulturaktiviteter för våra barn och ungdomar.

De vill göra aktiviteter i kommunens regi (Kulturskolan) gratis (NWT). Alliansen föreslår istället att:

Vi föreslår kommunfullmäktige att besluta

-att tillsätta en utredning som ser över möjligheten att införa en ”Kulturpeng” som följer alla barn o ungdomar i Karlstad kommun upp till och med gymnasieskolan.

Enkelt val kan jag tycka, men det där med ”gratis” kanske tilltalar röd-gröna väljare som inte själva tänker efter vad det innebär, egentligen.

För visst är det så att There is no such thing as a free lunch

Annonser