Är det bara jag som reagerar ännu lite extra när det är kvinnor som är med och utnyttjar kvinnor i sexhandeln? För jag antar att många kvinnor med mig gärna vill tro att det enbart är männen som är ”the bad guys” medan kvinnorna enbart är offer.  Även omvi rent faktamässigt vet bättre

Nu har polisen i Helsingborg precis anhållit en man och två kvinnor, för bland annat människohandel i sexuellt syfte. (SvD)

Nu vet jag inte hur lagstiftningen ser ut just nu eller vilka som håller på med denna verksamhet, men ett steg i rätt riktning vore ändå att utvisa alla som inte har enbart svenskt medborgarskap. Gärna efter avtjänat straff först. Förutsatt att de inte då knyter än mer kontakter i den kriminella världen som de sedan kan utnyttja utanför Sveriges gränser, men för kriminalitet i Sverige. Hum nej nu vill jag inte tänka mer på vilket straff jag egentligen skulle önska dem.

Annonser