För en gångs skull har några klottrare gripits, annars har jag förstått att det hör till ovanligheterna. (VF)

För mig är klottrandet enbart ett uppvisande av förakt mot dels samhället, dels andra människors ägodelar.

Tyvärr har jag en misstanke om att dagens uppfostran, både i hemmet och i skolan, allt för mycket ser till individens rätt att få uttrycka sig, utan att ta hänsyn till vilka som då eventuellt trampas på.

Jag har tjatat om det förr, men säger det igen. Vi behöver sträva mot ömsesidig respekt och ödmjukhet, och då menar jag ömsesidig och inte ensidig. Allt som oftast accepterar vi att vissa individer, så som klottrare, kräver just ensidig repekt.

Det tragsika är när vi dessutom gå med på deras krav :-(.

Och vilken grupp tillhör du: Den som tycker att klottraren är en missförstådd själ som ska ges samhällets förståelse, eller den som anser att man visserligen får uttrycka sin åsikt, men att det ska göras utan att förstöra andras egendom (offentlig så väl som privat). Speciellt i Sverige där detta faktiskt är både tillåtet och billigt.

Annonser