Mest blir jag ledsen.

Hur kan vi ha särskolepersnal som missunnar sina elever resurser och i stället stoppar pengarna i egen ficka? Och hur kan vi ha en skolledning som tycker att kriminalitet är något som de ska hantera själva? Är det sådana förebilder vi ska ha till våra barn? De kriminella gängen och religösa sekterna sköter också sina interna angelägenheter själva, ska vi signalera att det faktiskt är ok? (VF)

😦 😦 😦

Annonser