Laila Norstedt Persson förefaller vara ett underbart exempel på rätt person på rätt plats. (VF) Å vad vi skulle behöva fler som henne. Hon har arbetat med att sätta dit pedofiler, våldtäktsmän och kvinnomisshandlare, men har nu tyvärr gått  pension.

Jag har fortfarande de bedragna särskoleeleverna i färskt minne, se Skolan kriminell frizon. Ett ypperligt exempel på fel personer på fel plats.

Jag funderar ibland över detta med hur vi ska göra för att hjälpa de mest utsatta, så som särskolebarn och barn utsatta för övergrepp fysiska, psykiska så väl som sexuella.

Jag brukar komma fram till att det system vi har  Sverige egentligen borde fungera, men att det förutsätter att vi har rätt personer på rätt plats. Så frågan, som jag ser det, ligger mycket i; hur fostrar vi våra barn för att tillräckligt många ska klara av denna uppgift som vuxna, hur säkerställer vi att de bäst lämpade utbildar sig i dessa yrken, och sist men inte minst, hur rekryterar vi för att få rätt person på rätt plats.

Politikernas roll är så klart även att se till att dessa personer ges rimliga förutsättningar dels så att rätt personer attraheras av yrkena, dels så att de får de verktyg och medel som krävs för att utföra ett professionllt jobb.

Avslutningsvis: All heder till Laila Norstedt Persson och hennes likar för att de orkar gå i närstrid med livets avigsidor.

Annonser