Avdrag för hushållsnäratjänster, jag kan bara se vinnare. Som Maria Eriksson påpekar i Lögn, förbannad lögn, och statistik (SvD), så är det långt ifrån nbart höginkomsttagare som utnyttjar möjligheten.

Folkpartiet vill dessutom införa att barnfamiljer och äldre pensionärer får dra av 75%, istället för dagens 50%. Något som jag välkomnar.

Lars Ohly verkar på något märkligt vis få detta med hushållsnäratjänster till att det skulle belasta stadskassan. Sahlin är tveksam. (SvD)

Som jag ser det så finns det bara vinnare. Personer som vill få avlastning mot en rimlig betalning, personer som vill få arbete till en rimlig och vit lön, staten som får extra skatteintäkter, minskad stress (och därmed minkning av stressrelaterade sjukdomar) både bland de som idag jobbar för mycket, och de som idag är arbetslösa. Dessutom är det ett perfkt extraknäck och ingångsport till arbetsmarknaden för våra unga.

Annonser