Passar på att påpeka igen mitt stöd för de hushållsnära tjänsterna. Anser visserligen att det borde göras ännu lättare kring avdragen, och instämmer med Folkpartiet att barnfamiljer och pensionärer bör stöttas än mer. (SvD)

För vad är det för fel att vi hjälper varandra mot betalning? Tjänster och gentjänster fungerar utmärkt i en mindre grupp, men med fler aktörer så blir det så mycket lättare om man får använda pengar som bytesvara. Varför ska det anses vara fult, eller vad det nu är som gör att de rödgröna tycker att detta är så jobbigt? Läs gärna Självklart ska vi hjälpa varandra utan att hög skatt ska vara ett hinder.

Är det för att det framförallt gäller kvinnor? Läs då gärna min Låt kvinnor hjälpa kvinnor Jag har fortfarande inte förstått varför inte detta är en av feministernas paradfrågor.

Ligger det fortfarande för mycket skam i att be en kvinna (är väl fortfarande framförallt kvinnor) om hjälp med lite tvätt, strykning, matlagning och dammråttor, medans det går utmärkt att låta männen ta hand om våra sopor och vårt avlopp (är väl framförallt män fortfarnde), eller att tapetsera och dra el o dyl.

Och sist men inte minst. I andra delar av världen så anses du ogin om du inte delar med dig av din välfärd genom att till exempel erbjuda andra människor jobb. Något som tål att tänkas på.

Låt oss dela på arbetsbördan för vårt välfärdssamhälle.

Annonser