När det gälle föräldrar med små barn såförutsätter jag att de vill tillbringa en el del tid med sina barn. Varför annars sätta barn till världen?

Så varför ska då politiker vara inne och styra exakt vem som ska vara hemma när? De röd-gröna vill tydligen tvinga fram att fyra månader nu viks åt fäderna. Eller tror de att fäderna i Sverige har blivit så svaga av feministernas framfart att de inte klarar av att stå upp mot sina fruar om de nu båda skulle vilja vara hemma. (SvD)

Nej, jag är mer inne på linjen att det i praktiken ska vara eknominskt möjligt även för den med den högre inkomsten att vara hemma, utan att behöva flytta för att minska sina fasta utgifter tillräckligt. Naturligtvis till en rimlig nivå.

Dessutom saknar jag ytterligare alternativ i debatten. Vi har redan idag att småbarnsföräldrar kan arbeta deltid. Kanske går det att göra något ytterligare där? Hushållsnäratjänster har visserligen kommit upp ibland, men jag anser att de bör lyftas fram allt mer. För det är ju inte bara förvärvsarbete som ”tar tid från barnen” utan även allt möjligt annat som ska skötas så som gräsklippning, skottning, dammsugning, etc etc.

Och sist men inte minst. Både barn och föräldrar mår bra av att inte ha totalt utslitna föräldrar.

Annonser