De rödgrönas retorik att det skulle kosta skattebetalarna pengar med RUT avdraget, är ungefär som att säga att man tjänat pengar när man handlar på rea. I mina ögon får vi in mer skatteintäkter, behöver betala mindre bidrag och investerar i bättre hälsa både hos de som idag har för mycket och för lite att göra. Läs gärna min artikel Låt kvinnor hjälpa kvinnor, som jag skrev för fyra år sedan, men lika aktuell fortfarande.

Jämstäldhet disskuterade i lördags i Karlstad. (VF)

En annan klassiker som togs upp var frågan om föräldraledighet, så jag passar på att lyfta fram min ståndpunkt igen. Låt föräldrarna bestämma själva! Men gör gärna så att de har råd med att den högst betalda också kan få vara hemma.

Mäns våld mot kvinnor togs också upp, och samtliga var överens om att det ska bekämpas. Vilket jag så klart instämmer i. Frågan är väl vilka metoder vi tror på. Här vill jag än en gång passa på att lyfta fram vikten i mina ledord: Ömsesidig respekt och ödmjukhet. Intolerans mot de intoleranta. Och just detta med ömsesidig respekt är en nyckel. Min känsla är att vi redan i dagens skola lär ut att vi ska ge respekt, men inte hur vi ska göra om vi inte får den. Samtidigt som det ska tyckas synd om de missförstådda själar som inte ger respekt utan enbart kräver respekt. Och vad kan man göra när man står bredvid en relation där respekten inte är ömsesidig?

Jag avslutar med några länkar till Nyamko Sabunis nyhetsbrev:

  • Förtryck kan aldrig accepteras: … I mitt tal understök jag att man aldig kan ursäkta eller tolerera diskriminering av kvinnor på grund av religion eller kultur. …
  • Ökat stöd till utsatta för trafficing: … Stödprogrammen ska ge brottsoffret  goda  förutsättningar att med egen kraft ta sig ur den situation som bidrog till att personen hamnade i prostitution eller blev offer för människohandeln för sexuella ändamål. …
  • Nya jobb med hushållsnära tjänster: … Inte minst handlar det om att hushållen äntligen fått möjligheter till avlastning. Vi vet att kvinnor minskar sitt betalda arbete för att utföra obetalt hemarbete i större utsträckning än män. Om kvinnor ges bättre möjligheter att omfördela sin tid från det obetalda till det betalda förbättras också våra möjligheter på arbetsmarknaden. …

Och sist men inte minst. Ömsesidig respekt och ödmjukhet är något vi skapar tillsammans, män och kvinnor. Och vi får inte låta oss hindras av de män och kvinnor som motarbetar detta.

Annonser