SvD skriver idag om Aliviamedica, ett intressant Turkiskt företag som ligger i framkant när det gäller medicinsk apperatur för hjärtoperationer, de ha bl a lyckats växa för att de ligger i en ekonomisk frizon. (SvD) Jag älskar denna sortens företag, och önskar att vi hade fler i Sverige.

Jan Björklunds förslag till skatterabatt för forskning är ett välkommet steg i rätt riktning, och ett behållande av RUT avdraget kan dessutom bidra till att dessa forskre faktiskt får tid och energi till sin forskning. (SvD)

En annan liten notering som det turkiska företaget gjort var att det var väldigt svårt att komma in på den nordiska marknaden, och de hänvisade till landstingsinköpen. Något som skulle vara intressant att veta är om landstingsuppköpen gör att de faktiskt får så pass stor rabatt hos ”de stora hajarna” att det faktiskt är försvarbart att fortsätta, eller om mer privatisering av vården, och därmed mindre komplexa inköpsapparater, skulle gynna oss vårdtagare och skattebetalare.

Och tänk bara så mycket lidande Alviamedica minskar, och hur mycket resurser de frigör. Skulle verkligen vara intressant att se business caset!

Annonser