Busrigningar till en lärare kan låta som oskyldiga pojksträck, men när de sker mitt i natten, innehåller minst sagt grova förolämpningar samt dessutom hot, ja då är det verkligen inga oskyldiga pojksträck.

Tack vare tekniken så kunde de ändå spåras och förövarna fällas. (VF)

Visst skulle sådant här även kunna skett i ”den gamla skolan”, men nog skulle risken vara mindre om vi hade en skola där lärarna var auktoriteterna och där lärare och elever respekterade varandra därefter. Vi kan inte fortsätta att ha en skola med enkelriktad respekt, där enbart lärarna ska rspektera eleverna och där de elever som kräver respekt men aldrig ger respekt faktiskt får precis som de vill.

Annonser