Köttproduktion, vilket gräsligt ord. Men tyvärr verkar det vara just det som många djuruppfödare ändå fokuserar på, inte på att djuren ska må bra under sin levnad och slaktas på ett värdigt sätt. Men vi som konsumenter har naturligtvis också ett ansvar. Även på restaurang. Tyvärr är det också så att vi behöver både lagstifta och se till att lagarna efterföljs, vilket ligger på oss medborgare att kräva av våra politiker.

Just nu disskuteras att våra får och lamm bör få vistas ute. (SvD) Det trodde jag i min naivitet var en självklarhet. Och jag som annars köper svenskt kött, för djurens skull, köpte nyligen lamm från Irland med tanken ”Jamen lamm går ändå alltid ute så de måste haft det bra även på Irland”. Hum, det kanske inte var lika självklart som jag förutsatte. Synd.

För visst ser det lite trångt ut (SvD).

Passar på att idag igen lobba för fler djurskyddshandläggare. För även om vi har relativt bra lagar i Sverige, så hjälper de föga om de inte efterlevs. Så skriv gärna på för fler djurskyddshandläggare på Djurskyddets hemsida

Annonser