Tyvärr verkar vi fortfarande ha en lång väg att gå när det gäller att skydda våra utrotningshotade arter. Näthandeln är i full gång. (SvD)

Och jag har ytterst svårt att tro att köparen handlar i okunskap. De i början av kedjan kan jag tänka mig i vissa fall medverkar för att få mat på bordet och skolgång åt barnen, men köparna? Nej där kan jag inte se några ursäkter.

Hoppas nu att de 175 länderna på konventet i Quatar sätter lagar som signalerar att detta är oacceptablet, lagar som är lätta att dömma utifrån och sist men inte minst, tillsätter resurser för att se till att lagarna efterlevs.

Och att de som medverkar till detta på grund av fattigdom eller hot, att de ges andra rimliga alternativ.

Annonser