Jag har förundrat mig en del över senare års vurmande för bostadsrättslägenheter, för i mina ögon så finns det en hel del fördelar med hyreslägenheter. Du kan säga upp den när du vill, kommer någon oförutsedd utgift så som en trasig kyl eller tvättmaskin, jag så behöver du inte bekymra dig över det och om det är något som behöver fixas så är det hyresägarens ansvar. Tyvärr har det nu istället blivit en klasskillnad där hyreslägenheter många gånger ses som ett boende i utanförskapsområden.

För vad är det som borde skilja i bostadskostnad för en hyreslägenhet respektive bostadsrättslägenhet? Ja lite krasst så är det väl just det jag räknar upp ovan, det där med risk. I en hyresrätt ”försäkrar du dig” mot oförutsedda utgifter, men betalar istället en ”försäkringspremie”. I en bostadsrätt så riskerar du dina egna pengar och kan dessutom få ned lånekostnaden om det är så att du har pengar att investera. I hyresrätten ”är du med och betalar på husets lån”, hur bra de villkoren blir beor på bankens tilltro till hela husets betalningsförmåga. Inte till din personliga betalningsförmåga så som i en bostadsrätt.

Men efter vad jag förstår så är det i pratiken än större skillnader än vad ovanstående skulle ge skäl till.

Fredrik Isaksson säger tll SvD:

–Vi menar att en ännu friare hyressättning, tillsammans med en effektivisering av plan- och bygglovsprocessen, hör till de viktigaste förändringarna för att skapa bättre incitament för ett ökat bostadsbyggande.

Det finns samtidigt en del förslag på regel- och lagförändringar som kan ge ett uppsving för hyresrätten, även utanför heta orter.

Nyligen föreslog Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Sverige och Sabo, bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga bostadsföretag, en skattereform för hyresrätten.

Utgångspunkten var deras beräkning att det i snitt är ett par tusen kronor dyrare per månad att bo i en nybyggd hyresrätt än i ett nybyggt småhus eller en bostadsrätt. I förslaget ingår bland annat slopad fastighetsskatt för hyresrätter och att skatteregler ändras för att underlätta underhåll av bostadshyreshus.

Annonser