Jag ifrågasatte nyligen behovet av HBT undervisning för våra skattepengar (skolpengar), men det är klart, om vi samtidigt använder skattepengar för att stötta homofobi, ja då lär det ju behövas …

Läs Dick Erixsons artikel Minoritet mot minoritet om hur våra skattepengar går till att bjuda in en muslimsk predikant som uppmanar till att döda homosexuella. Han citerar:

Sydsvenska Dagbladet skriver i Perversioner:

Abdullah Hakim Quick är känd för hätska utfall mot homosexuella som han sagt skall dödas eftersom de annars kommer att ta över och förstöra samhället.

Kalla det skattepengar i arbete: under 2009 fick Sveriges unga muslimer över 2,2 miljoner kronor i organisationsstöd via statliga Ungdomsstyrelsen.

Svenska Dagbladet skriver i Bryt med jude- och böghatarna:

Förra året gästade Khalid Yasin samma konferens. Han har predikat samma budskap. 2005 tog SUM hit Riyadh ul Haq, även han extremist på samma sätt.

Att religiösa fundamentalister har galna åsikter och yttrar dem är vare sig konstigt eller förbjudet. Men breda ungdomsorganisationer, som säger sig motverka fanatism och dessutom uppbär statsbidrag just för att bedriva ”verksamhet som inte strider mot demokratins idéer” behöver inte gång på gång ge utrymme åt dessa.

Så vad är du? Homofob eller islamofob? Förhoppningsis inget av dem. Men jag hoppas samtidigt att du inte heller är så förblindad av skräck av att bli kallad homofob eller islamofob att du därför tysnar.

Annonser