Jag instämmer i att äldre ska få dela den sista tiden tillsammans, oberoende av om den ena blir sjuk eller ej. (Aftonbladet) (Björklund, debatt) Det kan hända att dagens ålderboende inte är anpassat för detta, men då får vi väl se till att anpassa det då (Aftonbladet), eller?

Dessutom, som Rebecka Edgren Alden påpekar; Den anhörige är oftast en resurs. (Aftonbladet)

Själv har jag mina morföräldrar som ett bra exempel där min morfar åkte till mormor varje dag för att mata henne och ta henne med ut på promenad.

Hur vi väljer att ta hand om utsatta i vårt samhälle, så som äldre, är ett tecken på vårt välstånd och vår välvilja. Jag anser som sagt att äldre ska ges möjligheten att dela den sista tiden tillsammans.

Annonser