I min naivitet trode jag att vi från stormarna kring bonusar skulle gå till ”lagoma” bonusar, utan att först behöva se pendeln slå över helt åt motsatt håll. (Di)

För, ingen bonus alls; Är det så smart?

I princip är jag för att vissa yrkeskategorier får rörlig lön, och att det då håller nere den fasta lönen och därmed ser till att företaget inte får så höga lönekostnader (fast+bonus) i kristider.

Det som snarare är felet är hur dessa bonusar beräknas. Och jag tycker att det är etiskt riktigt att sätta ett tak för bonusar, men att det ska vara respektive stämma som sätter det taket. Av etiska skäl anser jag dessutom att bonusarna ska beräknas så att det inte kan falla ut för höga bonusar när resultatet är lågt (eller minus!).

Tja lite sunt förnuft helt enkelt. Men inga panikåtgärder åt rakt motsatt riktning så att vi istället står där med höga fasta löner som ska betalas ut oavsett resultat.

Annonser