Lars Calmfors anser att Anders Borg ska få mer makt på bekostnad av Riksbanken (Di). Definitivt smickrande för Anders Borg och Alliansregeringen, men …

Utan att kunna detaljerna i deras roller så vill jag ändå påpeka att ansvaret och befogenheterna är knutna till rollen, inte till personen. Med andra ord, om vi efter valet får ett röd-grönt styre, vad är det då som säger att vi får en finansminister som kan mäta sig med Borg? Vad jag vet så finns det ingen som ens är i närheten.

Annonser