Invandrare behöver inte vara mer benägna att begå brott, även om så tyvärr råkar vara fallet i Sverige. Men till exempel i USA så är det tvärt om. Jag instämmer med Paulina Neuding att vi bör föra en konstruktiv diskussion om detta. Invandrare har tillräckligt många hinder för att etablera sig i ett nytt land utan att de som faktiskt vill etablera sig dessutom ska behöva slåss mot en brottsstatistik som målar upp dem som kriminella. Tala om att vi gör majoriteten av våra invandrare en stor otjänst genom att inte ta itu med denna fråga. (SvD)

Invandrare behöver alltså inte vara mer ­benägna att begå brott, trots alla svårigheter det innebär att börja om i ett nytt land uppryckt med rötterna. Om detta borde man även i Sverige kunna föra en debatt som leder till konstruktiva åtgärder.

Nu säger i stället den ansvariga ministern att överrepresentationen inte bekymrar henne. Dagens Nyheter försöker gå i polemik med Sverigedemokraterna genom att hävda att överrepresentationen är irrelevant, och SD står närmast oemotsagda när de påstår att hermetiskt slutna gränser är den enda möjliga lösningen på ett problem som få andra är beredda att ­diskutera. Det gläder säkert Jimmie Åkesson.

Själv tror jag inte som Åkesson på stängda gränser, men nog skulle vi kunna vara mer kritiska till kriminella element. Både de som är kriminella redan innan de kommer hit, men självklart även de som är kriminella här.

Annonser