Nu vet jag inte om så är fallet för SEKO där man precis beslutat att man vill behålla de fasta anställningarna. (VF)

Men visst ligger frågan nära till hands om det hade varit så att det var de arbetslösa som hade varit i majoritet, hur hade utfallet blivit då? Jag tror att vi många gånger automatiskt tar för givet att demokrati ska leda till det som är bäst för hela den röstberättigade gruppen. Men i arbetsmarknadsfrågor tycker jag mig gång efter gång se att fackföreningarna ensidigt står på de-som-redan-har-jobbs sida.

Se bara på LAS frågan. Nog skulle väl ändå en uppluckring/borttagande av LAS innebära att det var lättare för de som idag står utanför arbetsmarknaden att faktiskt komma in. Som en positiv sidoeffekt är jag dessutom övertygad om att det skulle innebära att fler av de redan anställda skulle våga röra på sig vilket betydligt skulle öka chanserna för att vi skulle få rätt personer på rätt plats.

För det tål att funderas på varför vi inte har större rörlighet på arbetsmarknaden när så många som 33% vill byta jobb och 17% är osäkra. Allt enligt en underskning utförd av Novus Opinion på uppdrag av Kupe’/SJ april 2010. Visserligen endast 544 personer tillfrågade, men ändå.

Så avslutningsvis: Fundera på vem om står på de arbetslösas sida och som vill få in dem på arbetsmarknaden. Och/Eller om du till och med själv skulle tjäna på en mer rörlig arbetsmarknad.

Annonser