Kvinnligt företagande ligger lågt i Sverige, och på tredje lägsta plats i EU.

Jag ser spontant två orsaker. Den ena är denna om RUT. För visst har det varit lite skamligt att ta in hjälp i hemmet, även om man haft råd. Nu verkar det som tur är sakta men säkert vända. Det andra är svårigheterna inom de branscher som kvinnor uppenbarligen verkar vara mest intresserade av att verka inom, nämligen skola, vård och omsorg.

För som Thomas Gur påpekar (SvD):

Företagande inom skola, vård och omsorg är mer riskfyllt än företagande inom andra branscher, eftersom den politiska inblandningen är betydligt större och villkoren ofta ändras. Denna politisering har direkta, negativa konsekvenser för det kvinnliga företagandet och är en viktig förklaring till att kvinnor oftare är deltidsföretagare och oftare låter bli att ha anställda.

Låt oss därför hoppas på en fortsatt Alliansregering, så att de kvinnor (om män också för den delen) som så önskar faktiskt ges en rimlig chans till förutsägbarhet.

Dessutom är jag helt övertygad om att Alliansen även ger bättre förutsättningar för företagande i dessa områden.

Annonser