Jag kan absolut ingenting om pappersindustrin, men tänkte ändå filosofera lite runt lönenivåer nu när pappersstrejken ser ut att utvidgas. (SvD, DN)

För vad är en rättvis lönenivå? Ett sätt att se det är att utgå ifrån att förra avtalsperiodens lönenivå var rättvis och sedan enbart se om arbetarna nu är mer effektiva än då och justera lönen därefter. Till det får man justera för den allmänna löneglidningen.

Sedan är det klart att om arbetarna bidragit i produktutvecklingen eller i framtagningen av effektivare processer och verktyg så bör detta komma dem tillgodo på något sätt.

När det gäller konkurrens så vill så klart arbetarna öka sin konkurrenskraft gentemot andra grupper, samtidigt som arbetsgivarna så klart vill öka konkurrenskraften gentemot sina konkurrentr på pappersmarknaden. Det senare borde rimligen ligga i arbetarnas intresse också, i alla fall om de långsiktigt vill ha jobben kvar.

Samtidigt får vi komma ihåg att de inte bara kan få plocka russinen ur kakan utan om de ska tillgodogöra sig uppgångar så får de ochså vara med och ta nedgångar.

Andra aspekter är så klart att för hög lön bidrar till för dyra produkter vilket leder till minskade volymer och därmed mindre jobb. För låga löner å sin sida leder till att det inte går att rekrytera de personer som kan jobba effektivt och tillföra nya ide’er, samt att de personerna med de kvalifikationerna väljer att lämna företaget.

Så vad vill jag ha sagt? Inte mer än att det är många parametrar att tänka på. Och att det ligger i båda parters intresse med ett långsiktigt sunt företagande.

Annonser