Di skriver idag om ett nytt index för att utifrån en kristen värdegrund bedömma företag. Indexet är tänkt att guida investerare.

I alla fall så blir min fråga då: Hur många investerare bryr sig om det?

Troligen fler än jag tror.

De punkter jag reagerade på var preventivmedel och pornografi. Preventivmedel vill jag verkligen att man investerar i! men här är det misstänkt Vatikanen som har ett finger med i spelet för att så inte ska bli fallet :-(. När det gäller pornografi så vet jag ju inte hur de har satt kriteriet, men jag antar att de inte har samma gräns som jag. Å andra sidan så finns det nog inte så stor brist på investerare i porr-braschen och jag ser det inte heller som någon nödvändig bransch, så den begränsningen bekymrar mig inte alls.

Samtidigt skriver Di om hur investeringarna i Asien växer. Jag undrar hur de då verkar för bra löner och arbetsförhållanden för de anställda, och värnandet om miljön. Liten undran bara. 

Men tillbaks till det kristna indexet. Det påminner mig om en teori som jag fick höra under en rundvandring på Birka. Teorin var att man flyttade från Birka till Vadstena just för att handelspartnerna var kristna och ville ha kristna handelspartners. Birkaborna valde då att flytta till Vadstena och där, åtminstonde utåt sett, ge sken av att de blivit kristna. I sinom tid blev ju också så fallet. Ett handelsstrategiskt drag redan då.

Så även om vi nu är bland världens mest sekulariserade (det mest sekulariserade?) landet i världen, så är vi även ett av världens mest exportberoende länder. Och eftersom många av våra investerare inte är fullt så sekulariserade som oss, så innebär det att vi ändå får rätta oss i ledet.

Förhoppningsvis ligger nu våra värderingar hyffsat i linje med detta kristna index, förrutom just frågan om preventivmedel då.

Annonser