maj 2010


Hur ska vi göra för att bibehålla/öka vår välfärd. Ja vissa ingredienser är enkla att komma på så som att se till att alla kan jobba och bidra. Och att vi naturligtvis jobbar så effektivt som möjligt och med rätt saker. Så vad krävs då för det? Rätt invånare på rätt plats, men också ideer och kapital för att kunna förverkliga ideerna.

Så varför ska det då vara så svårt att få spara ihop lite kapital för att kunna få testa sina ideer? PJ Anders Linder uppmärksammar just problemet med kapitalskatten i dagens leadare i SvD.

Eller misstror vi våra invånare så mycket att vi inte tror att de skulle använda kapitalet i ett gott syfte?

Nej, sanningen är nog snarare så att en sänkning av kapitalskatten inte skulle förstås av för många av de väljare som nu väljer mellan de röd-gröna och alliansen. Tyvärr :-(, men om Anders Borg får vara Finansminister åtminstonde en mandatperiod till så kansek sambandet kan klarna för merparten :-).

Annonser

14 års dommen mot det homosexuella paret i Malawi är en grym påminnelse om vardagen för de allra flesta i Afrika (och på allt för många andra platser också tyvärr). (SvD)

Nu blev de visserligen benådade, efter påtryckningar från väst men:

 Presidenten underströk dock att ”dessa pojkar” fortfarande anses skyldiga till brott ”mot vår kultur, vår religion och våra lagar”.

Tyvärr misstänker jag att ingen av de två stormakterna i Afrika, Islam och Katolska kyrkan, gjorde det minsta för att hjälpa detta par vars enda brott var att de råkat bli förälskade i varandra.

Den lilla strimla hopp jag nämner i rubriken syftar på att påtryckningarna trots allt ledde till ett steg i rätt riktning, om än ett väldigt litet.

Lars Vilks gästbloggar hos Gulan Avci. Läs hans egen version av den senaste månadens händelser. Och förfäras som jag av de vå första kommentarerna. Jag har kommenterat dem som kommentar nummer tre.

Vart är detta land påväg egentligen?

Jag tycker att sekter är otroligt obehagliga, men det kanske har att göra med att de är så totalt i strid med min livssyn. Men också för den styrka de ånjuter, som gör att de i praktiken kan få med sig vem som helst bara tillfället är det rätta. Ursch, mycket mycket obehagligt.

Men ett sätt att förhindra deras utbredning är så klart att tala om problemet, vilket nu Per Kornhall, en avhoppare, gör i boken Livets ord. (SvD)

Ett annat är så klart att se till att våra barn slipper födas in i sekter.

Och ett tredje är att samhället stöttar de som vill hoppa av, vilket Nyamko Sabuni presenterade i januari. Se Möjligheten att få lämna en grupp när man vill och slippa hjärntvätt

Och för det fjärde att minska skammen, så att det blir lättare att hoppa av utan att känna Hur kunde jag vara så lätt manipulerad.

För som Per Kornhall påminner om:

Kornhall visar övertygande hur Livets Ord, under Ulf Ekmans ledarskap, fångar upp vilsna människor i sin gemenskap för att manipulera dem till underkastelse. Metoderna är desamma som används av sekter och auktoritära regimer världen över. Medlemmarna inlemmas långsamt i en från omvärlden isolerad gemenskap som konsekvent odlar ett ideologiskt sanningsmonopol. Genom ett auktoritärt ledarskap kontrolleras all information, och intern och extern kritik undertrycks effektivt genom en kombination av maktspråk och stark samhörighetskänsla. På så sätt blir medlemmarna med tiden själva den ”sanna” lärans främsta förespråkare: de kräver av sig själva och andra fullständig underkastelse och lojalitet.

Kornhall berättar om hur svårt det är att bryta med en sekt när man väl blivit delaktig i dess självrättfärdiga gemenskap. Skälen är många. Efter en tid är man isolerad från det omgivande samhället, såväl när det gäller värderingar som sociala relationer. Vid ett uppbrott förändrar man därför inte bara sin världsbild – man tvingas också lämna i stort sett hela sitt sociala umgänge. Övriga medlemmar gör därtill vad de kan för att återföra avfällingen i sektens gemenskap.

Vi behöver definitivt flera superstjärnor (SvD). Visst är det kul att vi har idrottsstjärnor, men jag vill slå ett slag för behovet att superstjärnor även bland företagsledare och väktare (rättsväsendet och försvaret). Vi behöver våra företagsledare för att möjliggöra vår välfärd (bra ledare kan verkligen katalysera underverk), och vi behöver våra väktare för att beskydda oss.

Iron Man Tony Stark

Väktare som verkar i Iron Mans anda och företagsledare så som Tony Stark. :-). (Och för er som inte har full koll på Marvel Comics: Tony Stark och Iron Man är samme person.)

Ja ja vi andra behövs också, men just i dag ville jag lyfta fram just dessa kategorier, och så får jag väl tillägga att jag gillar även andra superhjältar så som Wolverin, Electra, Cat Woman och Tomb Rader.

Och så klart hela familjen i Superhjältarna! De måste man ju bara älska.

Ja, om det allt för myckna våldet på våra ungdomshem kommer att kunna ses som efterdyningar eller som början på en eskalering, ja det återstår att se. Enligt mig så avgörs det av valutgången nu i september. (SvD)

I mina ögon så betyder desto starkare Björklundsstöd, desto mänskligare stöd till både ungdomar och de anställda. Och dessutom att färre behöver hamna på ungdomshem överhuvudtaget.

I mångt och mycket kan man bara översätta Björklunds skolretorik till dessa sammanhang. Vi ska se till individen, samtidigt ska vi se till att det är lugn och ro så att ungdomarna i fråga får en chans att återhämta sig och växa. Dessutom är så klart även övriga ungdomar samt personalen värda en bra miljö.

Som jag ser det så är detta våld bland annat resultatet av en allt för långtgående låt-gå vuxenmentalitet. Idag verkar allt för många vuxna se gränser mot barn och ungdommar som integritetskränkande och hämmande. Så istället för att gradvis lära barn och ungdommar vilka regler som gäller för att relationer ska fungera, så sviker man dem och ägnar sin tid och energi till annat. Och sedan låtsas man vara förvånad när det väl gått så långt som till våld.

Tänker osökt på boken ”Ohörda rop” en skrämmande skildring av hur vuxenvärlden svek en av sina döttrar och hur hon sedan endast elva år mördade två pojkar.

Vi måste bli betydligt mer lyhörda för dessa rop, samt ge föräldrar och samhället bättre redskap för att så snart som möjligt svara på dem. Efter vad jag vet så är det sällan en blixt från klar himmel att en ungdom hamnar på ungdomshem eller tar till våld som kräver läkarvård.

Avslutningsvi; Jag förespråkar verkligen den liberala människosynen. Att se till och bejaka individen och hennes inneboende styrkor och positiva egenskaper, samtidigt som vi andra finns där och rycker in i fall personen i fråga skulle behöva hamna på rätt köl igen.

Självklart ska tjurfäktningen gå i graven. (SvD) Tyvärr finns det visst fortfrande en och annan som tilltalas av att titta på tjurfäktning, både inhemska och turister, men det betyder ju inte att det är dem man ska lyssna på.

Jag har inte skrivit så mycket om djur och djurplågeri här på bloggen, men för mig är det självklart att genom att gå mot ett liberalt samhälle, där människor respekterar varandra och månar om svaga och försvarslösa, så kommer vi automatiskt att komma tillrätta med djurplågeri.

Men tills vi är där så får vi kämpa på två fronter dels att förändra attityder, dels lagstifta.

Nästa sida »