Ja, var hade Sverige varit om de rödgröna hade tillåtits lotsa oss genom krisen? Ja knappast i så gott skick som nu, det tror jag att alla med lite nationalekonomikunskaper skriver under på. Samtidigt som vi får komma ihåg att Sverige är ett otroligt exportberoende land så att vi på så vis drabbas dubbelt av krisen.

Och jämför bara med Grekland (SvD). Det skulle kunna varit vi.

Speciellt om man läser LOs broschyr ”Sverige kan bättre – fler jobb och nya möjligheter”. Rubriken skriver jag glatt under på, men innehållet … ja det är då jag än en gång undrar vilken skolundervisning LO medlemmarna fick?

Lite axplock:

  • De påpekar att städerskan Malais A-kassa är hög, men glömmer att påpeka att hennes lön efter skatt ökat ännu mer. Samt att om nu fler i hennes arbetskategori får jobb via RUT, ja då kan även A-kasseavgiften sänkas. De påpekar att vi behöver fler jobb, men skriver inget om hur det ska gå till …
  • Löntagarnas, inte de arbetslösas organisation. Inte ett knyst om solidaritet mellan de som har arbete och de som står utanför. Nej enbart predikningar om att murarna ska stå orubbade!
  • Lustigt det där hur man kan få ökade skatteintäckter, minskad arbetslöshet, minskat svartarbete och därmed fler in i trygghetssystemet, ja hur man kan få det till att vara minskade skatteintäckter … Men det är klart, medlemmarna föredrar visst att få stå med mössan i hand istället för att kunna få möjlighet att leva på sin lön …
  • Sveket mot de unga. Ja, i mina ögon så står verkligen LO för det sveket. Alliansen däremot verkar för att de ska få en passande utbildning. Som de både klarar av och får användning för! Själv funderar jag starkt på om int ehelt borttagen LAS vore det bästa för de unga. (Och för oss gamlingar, eftersom det skulle bli betydligt större rörlighet på arbetsmarknaden:)
  • LO anklagar Aliansen för att ”stjälpa” när det gäller de sjukskrivna. Jag anser så klart tvärt om. Jag vet inte om dagens regler är de exakt bästa, men det förra systemet var klart förödande. Attityden: Jasså du är sjuk jag här får du lite pengar bara du ser till att vara tyst, hålla dig urvägen och vara evigt tacksam mot samhället. Jag är övertygad om att de rödgrönas system innebar allt för många björnkramar. Samtidigt ska jag i ärlighetens namn påpeka att det är lite dålig tajming att i dagens arbetslöshet försöka få ut långtidssjukskrivna. Men jag är inte helt påläst, kanske har de kompenserat för det. Nyckel för många tror jag ligger i att snabbt få börja prova sig fram, och att tillåtas att misslyckas.
  • Jämlikhet. Här framgår att LO inte tror på att individen vill få det relativt bättre. Fundera lite på fökjande tankeexpriment. Vilket lag vill du tillhöra: Vi ska klättra upp på välfärdsstegen (berget). Vill du tillhöra det lag som hjälper en i taget att komma uppåt, för att den/de i sin tur ska sträcka ned en hjälpande hand och hjälpa övriga uppåt. Eller vill du tillhöra det lag som, så fort någon försöker ta sig ett steg uppåt, drar ner personen igen?

Och avslutningsvis lite om RUTs vara eller inte vara:

  • Om du vore en outbildad kvinna i Sverige, skulle du då helst vilja städa och kunna leva på din lön, eller skulle du hellre vilja att de som jobbade skänkte pengar till dig (skatt->bidrag)?
  • Varför är det så att i jämlikhetens LO där lyssnar man på de starka och högljudda mansdominerande Byggnads, medans de lågmälda kvinnodominerade städerskornas röster klingar ohörda.

Själv vet jag inte ens vilket fackförbund som städare tillhör, vilket säger en del om deras röstkapacitet.

Så, var är solidariteten mellan könen i LO?