En ”Säpo-man” har dömts för våldtäckt. Frunktansvärt i sig, men om man ska tro SvD så skrevs dommen ned för att inte riskera att mannen skulle bli avskedad. (SvD)

Hur resonerar rättsväsendet då? Ska vi inte alla vara lika inför lagen? Och finns det inte en god orsak till att avskeda vid grov brottslighet?

Nu är det lite oklart om våldtäckten utfördes under myndighetsutövning, men rubriken fick i alla fall mina tankar att ännu en gång konstatera vikten av att ha rätt personer på rätt plats.

Vi har en hel del myndighetsutövande, vilket i teorin borde fungera riktigt bra, men vårt rätts-,barn/utbildnings-, social- och vårdsystem bygger också på att vi har människor i dessa positioner med hjärtat på rätt ställe. Och när vi talar om dessa grupper så ser vi att vi fort kommer upp i stora mängder positioner där vi behöver rätt person på rätt plats.

En utmaning som bl a kräver att vi fostrar våra barn till empatiska och ansvarstagande individer, som vågar/orkar säga ifrån när maktmissbruk sker. (Obs, just makt missbruk. Inte brukande av makt.) Och att vi politiker även ger de förutsättningar som krävs för att stötta medborgarna i detta. Jag tänker på öppenhet, fungerande och enkelt rättsystem, enkelhet att anmäla och överklaga och insyn i slutna miljöer. Ja det finns säkert mer.

Men tillbaks till detta om brott och avsked. I samma tidning (SvD) så tas ännu ett fall om fel person på fel plats upp, denna gång en polis som begärt sex av en asylsökande kvinna, för att se mellan fingrarna. Han blev avskedad. Bra.

Annonser