Ja så var det då dags för oroligheter i Rosengård igen, där inte ens polis och brandkår tillåts göra sitt jobb. (SvD)

I vilka andra stadsdelar skulle vi tillåta detta? Nej ja just det, det bor ju invandrare i Rosengård och vi kan ju inte förvänta oss att de ska förstå att man bör respektera polis och brandkår och andras egendom. Eller? Och just ja, de som bor där är ju ändå vana vid krig så även om de inte själva bidrar till stökigheten så stör det dem nog inte så mycket, det är ju egentligen bara lugna gatan. Eller?

Jag frågar igen: Skulle du acceptera detta i din egen stadsdel, eller skulle du vilja att dina barn och barnbarn växte upp i en sådan stadsdel? Men det duger åt invandrare, eller?

Min gissning är dessutom att både socialen och polisen har ganska klart för sig vilka som ligger bakom de allra flesta oroligheterna. Ge dem medel att hantera dessa individer. Inför ordning och reda inte bara i klassrummen utan även i det offentliga rummet. Bort med flumpoliserna. För att inte tala om flummet från socialen. (Tror inte de hunnit infektera brandkåren ännu, som tur är.)

Men framförallt se till att inte förvärra våra utanförskapsområden. För det är knappas förvånande att det osar hett ibland med trångboddhet, dålig ekonomi, arbetslöshet, sjukskrivningar, språkförbistringar, ofullständiga betyg, kulturella och religösa motsättningar som fått följa med i flytten och ett måttligt intresse för samhällsfrågor. Skulle onekligen kunna få vem som helst att bli respktlös. Eller? Eller vad skulle du förvänta dig av dina barn?

Så, vill vi göra något åt dessa områden eller ej?

Själv tror jag på Alliansens hjälp till självhjälp, inte på de rödgrönas bidragslinje med önskan om evig tacksamhet i retur. Dream on! säger jag till dem.

Annonser