14 års dommen mot det homosexuella paret i Malawi är en grym påminnelse om vardagen för de allra flesta i Afrika (och på allt för många andra platser också tyvärr). (SvD)

Nu blev de visserligen benådade, efter påtryckningar från väst men:

 Presidenten underströk dock att ”dessa pojkar” fortfarande anses skyldiga till brott ”mot vår kultur, vår religion och våra lagar”.

Tyvärr misstänker jag att ingen av de två stormakterna i Afrika, Islam och Katolska kyrkan, gjorde det minsta för att hjälpa detta par vars enda brott var att de råkat bli förälskade i varandra.

Den lilla strimla hopp jag nämner i rubriken syftar på att påtryckningarna trots allt ledde till ett steg i rätt riktning, om än ett väldigt litet.

Annonser