Vad ska man tro? Generaldirektören för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Aud Sjökvist, hävdar på DN Debatt att ”Rättssäkerheten åsidosätts i nya patientsäkerhetslagen”. In lag som planneras träda i kraft 1 januari 2011.

Sjökvist ger sken av att det enbart kommer att vara tjänstemän som bedömmer klagomål/anmälningar och att det inte går att överklaga.

Men på Regeringskansliets sida får jag en annan bild.

Här verkar Socialstyrelsen ges en framträdande roll, och möjligheten att få bort personal som uppenbarligen inte hör hemma inom vårde, jag den möjligheten verkar snarast öka.

Eller är det detta om den absoluta upprättelsen, exakt vilka har gjort exakt vilka fel, är det egentligen det som Sjökvist efterfrågar?

Avslutningsvis. Jag vill ha en sjukvård som präglas av ständigt lärande, samtidigt som den ska vara tillräckligt förutseende/kontrollerande för att kunna säkerställa att den består av rätt personal. Samtidigt måste den vara uppbyggd på ett sådant sätt att den inte ställer orimliga krav på personalen.

Annonser