Glad Nationaldag!

Det finns mycket i Sverige jag vill värna, men just denna dag vill jag lyfta fram Allemansrätten. Och jag är övertygad om att om vi fortsätter att vara (eller till ochmed blir bättre på) ett land som består av människor som grundar sitt handlande i ömsesidig respekt och ödmjukhet, ja då kommer vi både att vilja ha allemansrätten kvar och faktiskt klara av det.

Så hoppas du har en fin dag idag och kan njuta av detta förtroende!

Allemansrätten
(källa Länsstyrelsen)

Allemansrätten är en mycket gammal svensk förmån som saknar motsvarighet i de flesta andra länder. Naturen är öppen för oss alla. Du kan njuta av dofter, fågelsång, blommande ängar och skogens tysta ro. Men du måste vara varsam mot naturen och du måste visa hänsyn mot både människor och djur. Inte störa – inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den tillåter inte vad som helst.

Enligt Allemansrätten får du bland annat:
– vistas på all mark som inte är tomt eller åker/plantering som kan ta skada.
– gå eller cykla på enskild väg.
– plocka vilda blommor – som inte är fridlysta – samt bär och svamp på mark som inte är tomt eller åker.
– bada i sjöar.
– dricka ur och hämta vatten i källor och sjöar.
– tälta ett dygn – men inte på eller nära tomt.
– plocka nerfallna kvistar och ris. Men det är inte tillåtet att bryta kvistar.

Respektera naturen – lämna inga sopor kvar i skog och mark. Det är viktigt att värna om naturen för att även kommande generationer ska få möjlighet att njuta av Allemansrätten.

Dagen till ära ska jag nog fortsätta i Lars-Olof Larssons bok Gustav Vasa – landsfader eller tyrann? Han är ju trots allt en av orsakerna till att vi firar denna dag! (DN)

Annonser