Alla anmälningar behöver så klart inte ha någon grund, men varje anmälan som visar sig riktig har oftast personliga tragedier kopplade till sig. Att som Ulla Eklund, tillförordnad avdelningschef på familjeenheten svara så nonchalant angående dessa tragedier är mycket oroväckande.

Men nu har socialstyrelsen uppmärksammat problematiken med de många anmälningarna och ska göra en närmare granskning. (VF)

En familjetragedi som lyfts fram är den skrämmande klumpiga och oprofessionella hanteringen av en far och en son. Utifrån artikeln luktar den dessutom könsdiskriminering, då jag är ytterst tveksam till att hanteringen skulle varit densamme om det varit en mor och son.

Tja, detta i sig borde väl räcka för att vi Karlstadbor ska vilja byta ut de styrande och låta alliansen ta över rodret.

Annonser