Antar att man inte borde förvånas. Katolska kyrkan visar än en gång upp sitt inhumana ansikte. Denna gång genom att likställa pedofilism med kvinnlig prästvigsel. (SvD)

Hur kan denna kyrka fortsätta att ha så många anhängare?

Och framförallt: Hur kan man vara anhängare till denna kyrka? Och hur kan man som kvinna vara anhängare till denna kyrka? Hum misstänker att jag blev könsdiskriminerande för självklart är det lika märkligt att män väljer en katolsk människosyn. Dock finns det så klart lite mer egenintresse då man vips sopar undan 50% av konkurenterna …

Sedan är det klart att man som individ tycker att det bästa sättet att påverka är att göra de inifrån. Tyvärr verkar det inte finnas tillnärmelsevis tillräckligt många inom den katolska kyrkan som vill se en förändring.

Det är sexuella övergrepp på barn vi talar om!

Annonser