Jag önskar verkligen att Nyamko Sabuni ges förtroendet att fortsätta som integrations- och jämställdhetsminister. Läs hennes artikel Etniska enklaver är fel väg att gå (SvD). Här ett litet utdrag:

Den stora faran med identitetspolitiken är att den permanentar gamla etniska och religiösa konflikter och skapar nya. Den skapar ett samhälle av etniska och religiösa enklaver. Den andra vägen, som jag förespråkar, är att samhället tydligt tar ställning för rättigheter och skyldigheter som utgår från individen, inte grupper.

Att jag tar upp dessa frågor betyder inte att jag förespråkar assimilering. Nyanlända har full rätt att värna sin identitet, sin kultur och sin religiösa tillhörighet. Men det kan man göra samtidigt som man deltar i det svenska samhället och respekterar de grundläggande värderingarna; demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Man kan vara både svensk och jude, svensk och muslim. Det finns grupper i Sverige som länge odlat sin identitet, hållit samman i sin grupp och samtidigt varit genuint välintegrerade i Sverige. Det går att göra bådadera. Det är det som är själva poängen i ett samhälle som präglas av mångfald.

Jag hoppas att denna fråga nu kommer upp till diskussion innan valet, men är rädd för att det blir en pinsam tystnad. Hur ser du själv på invandringen och invandrarna?

A) Antingen är man för eller så är man emot – gråskalor saknas.

B) Invandrare är ingen homogen grupp och precis som bland icke-invandrarna så bör vi stötta de som står för sunda värderingar och motarbeta de som verkar i negativ riktning.

Jag hoppas innerligt att fler och fler, inklusive media går från A till B så att vi kan få en konstruktiv dialog.

När bör vi mota Olle i grind och när bör vi räcka ut en hjälpande hand?

  • Ledarna för trafficing respektive trafficingoffren
  • De som ser kvinnor som mindre värda respektive kvinnorna
  • De som anser att djurplågeri är helt ok eller till och med njuter av det respektive de utsatta djuren
  • De som driver kriminella ligor med minderåriga respektive dessa minderåriga
  • De som tvingar en religion på andra respektive de som påtvingas
  • De som tvingar sina barn att avstå viss skolundervisning respektive de barn som missar grundläggande kunskap.

Så jag ser fram emot en givande diskussion och att Sabuni får fortsätta sitt arbete.

Annonser