Vårdnadstvisterna som går till domstol har ökat. (SvD) Lagar och regler är utformade för att vara lika för alla, men i vårdnadstvister finns ingen universallösning. Självklart ska man se till barnens bästa. Men vad som är bäst för den ena behöver inte vara bäst för den andra.

I artikeln framgår det inte vad ökningen kan tänkas bero på. Min spontana reflektion är att framförallt pappor numera är  måna om att ta en mer aktiv del av sina barns uppväxt än den gamla standardlösingen där de närmast automatiskt bara hade umgängetid varannan vecka. (Idag har de dessutom samhällets stöd på ett helt annat sätt.) Sedan kom en det en tid där det lika automatiskt skulle vara varnnanvecka, med allt vad det innbär av nödvändighet av ökad kommunikaton. Nu verkar pendeln svängt något igen och man har insett att enskild vårdnad faktiskt kan vara att föredra i vissa fall. (Notera att enskild vårdanad bara anger vem som är förmyndare, han/hon kan sedan låta barnet och den andre fröräldern träffas hur mycket eller lite han/hon anser lämplig.)

Så, betyder antalet ökade vårdnadsvister med nödvändighet att det blivit sämre för barnen? Jag hoppas inte det.

En spekulation från min sida är: Har vi i samhället rent generellt börjat hota om anmälning och att göra anmälningar i ett betydligt tidigare skede än innan? Och är det i  så fall något positivt eller negativt? Kanske det rent av är ett tecken på att vi börjar bli mindre konflikträdda och vågar agera för att nå en lösning istället för att acceptera en destruktiv situation.

Men framförallt hoppas jag att vi börjar bygga upp en palett av kunskap för att öka chansen att hitta fungnde skräddarsydda lösningar. Själv stöddes jag för tio år sedan av boken Att skiljas men inte från barnen. Har för mig att den var gammal redan då så rimligtvis finns det nu betyligt mycket  erfarenhet. Framförallt finns det idag betydligt fler vuxn som växt upp med skiljda föräldrar. Tex har författarna till Att skiljas men inte från barnen följt upp med en bok där  de barn som intervjuades i första boken intervjuas som vuxna.

Annonser