Jag misstänker starkt att Lars Ohly med ”Håll ihop” syftar på att klassamhället ska raderas och att vi sedan ska gå i takt framåt (eller mer troligt – bakåt…). Givet blir det gå minsta gemensamma nämnare som får ange farten och ambitionen. (SvD)

Jag ser framför mig två lag som antar samma utmaning, att ta Sverige till toppen. Det ena laget ställer upp samtliga deltagare i en rad där alla måste gå i takt framåt. Det andra laget ställer sig i en klunga och låter deltagarna gå i sin egen takt men ser till att ge en hjälpande hand till de som sackar efter, så att de sedan i sin tur kan hjälpa någon annan.

Jag tror helt klart på den senare metoden där man hjälper personer upp, för att de sedan i sin tur ska kunna hjälpa andra att komma efter på ett enklare sätt.

Ganska givet.

Annonser